Meteorologická stanice

Maršov u Úpice, okr. Trutnov, 500 m n.m.
Teplota vzduchu

- °C

- °C / 3 hod
Vlhkost vzduchu

- %

- % / 3 hod
Tlak vzduchu

- hPa

- hPa / 3 hod
Denní úhrn srážek

- mm

Roční: mm

Celooblohová (hvězdná) kamera

V astronomii se celooblohové kamery používají k pozorování a dokumentaci celé oblohy. To umožňuje sledovat pohyb planet, hvězd, a meteoritů na širokém území, což je užitečné pro mapování dráh vesmírných objektů či sledování meteorických rojů. V meteorologii mají celooblohové kamery klíčovou roli při sledování počasí a atmosférických jevů. Díky širokému záběru kamery lze efektivně sledovat množství, vývoj a pohyb oblaků, stanovovat rychlost a směr větru nebo monitorovat výskyt bouřek a jiných jevů.

Kamera je stále v testovacím režimu a její zobrazení se může změnit. Snímky jsou aktualizovány 1x za minutu.

0 % 100 %

Časosběrné video u celooblohové kamery se používá k zachycení dlouhých časových úseků dějů nebo jevů na obloze, jako jsou pohyb hvězd, změny počasí nebo pohyb mraků, a následné zobrazení těchto událostí zrychleně, čímž divákovi umožní sledovat a pozorovat celý proces v krátkém časovém úseku.


Startrails obrázky jsou speciální typy fotografií pořízených pomocí celooblohových kamer, které zachycují pohyb hvězd na noční obloze během delšího časového úseku (často několik hodin). Tyto obrázky vznikají kombinací mnoha jednotlivých snímků, které zachycují stejnou scénu, přičemž hvězdy se zdánlivě pohybují v kruzích nebo obloucích kolem severního nebo jižního nebeského pólu. Startrails obrázky jsou oblíbené u astrofotografů, protože nám ukazují krásu a dynamiku pohybu hvězd na naší noční obloze.


Keogramy jsou vizuální nástroje, které slouží k analýze dlouhodobých pozorování oblohy pomocí celooblohových kamer. Účelem keogramů je zaznamenat a zobrazit vývoj světelných jevů, jako jsou například polární záře, meteorické roje nebo noční svit, během určitého časového úseku (obvykle několik hodin až dní).

Fungování keogramů je založeno na tom, že celooblohová kamera neustále snímá oblohu a tyto snímky jsou pak automaticky zpracovávány a ukládány v pravidelných intervalech. Tyto snímky jsou následně přehrávány bok po boku a tvoří tak sloupcový obrazec, kde na ose vertikální času je zobrazeno postupné uplynutí času a na ose horizontální je obloha. Tímto způsobem je možné pozorovat změny a aktivitu na obloze, které by jinak byly obtížné nebo nezřetelné pozorovat pouze z jednotlivých snímků.

Keogramy jsou užitečným nástrojem pro vědecký výzkum a amatérské pozorovatele, kteří chtějí studovat periodické jevy, sledovat změny v atmosféře, nebo zaznamenávat vzácné astronomické události, které se mohou vyskytnout na noční obloze.


Základem celooblohové kamery je hvězdná kamera ZWO ASI178MC (color) s objektivem s ohniskovou vzdáleností 1.55mm pokrývající oblohu s rozsahem 185°. Kamera umístěna ve voděodolném, ventilovaném a temperovaném boxu s průhlednou kupolí a je je pomocí USB3.0 sběrnice připojena do mikropočítače RaspberryPi 4, které provádí veškeré zpracování snímků.